Зуучлалын төвүүд (39) Дэлгэрэнгүй үзэх
90,000,000 ₮
Баянгол
2020-01-24     2 өрөө     55 мкв
115,000,000 ₮
Баянгол
2020-01-24     4 өрөө     48 мкв
107,800,000 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     2 өрөө     77 мкв
160,000,000 ₮
Баянгол
2020-01-24     58 мкв
110,000,000 ₮
Баянгол
2020-01-24     2 өрөө     59.9 мкв
222,000,000 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     3 өрөө     84.8 мкв
150,000,000 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     3 өрөө     79 мкв
150,000,000 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     3 өрөө     79 мкв
16,000,000 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     609 мкв
80,000,000 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     43 мкв
68,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2020-01-24     10000 мкв
86,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2020-01-24     66 мкв
65,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2020-01-24     1400 мкв
120,000,000 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     3 өрөө     73 мкв
175,000,000 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     4 өрөө     95 мкв
80 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     3 өрөө     55 мкв
50,000,000 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     1 өрөө     34 мкв
85,904,000 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     3 өрөө     66.08 мкв
40,767,500 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     1 өрөө     35.45 мкв
58,799,500 ₮
Баянзүрх
2020-01-24     2 өрөө     51.13 мкв
Шинэ орон сууц
1,350,000 төг
Хан-уул дүүрэг
1,000,000 төг
Баянгол дүүрэг
4,400,000 төг
Хан-уул дүүрэг
2,200,000 төг
Сүхбаатар дүүрэг