214,500,000 ₮
Хан-уул
2018-12-07     3 өрөө     97.5 мкв
60,450,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     1 өрөө     39 мкв
152,250,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-17     4 өрөө     105 мкв
56,700,000 ₮
Баянгол
2018-12-17     1 өрөө     27 мкв
80,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     2 өрөө     51.1 мкв
165,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     3 өрөө     66 мкв
48,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-12-17     100 мкв
3,130,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-12-17     600 мкв
1,600,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     4 өрөө     100 мкв
70,000,000 ₮
Баянгол
2018-12-17     2 өрөө     50 мкв
68,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     1 өрөө     43 мкв
51,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     1 өрөө     32 мкв
58,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     2 өрөө     39 мкв
57,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     2 өрөө     31 мкв
82,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     3 өрөө     70 мкв
950,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     2 өрөө     58 мкв
150,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-17     700 мкв
63,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-12-17     3 өрөө     60 мкв
55 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     1 өрөө     32 мкв
25,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     700 мкв
3,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-17     6+ өрөө     300 мкв
50 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     1 өрөө     31 мкв
Зуучлалын төвүүд
6 хөрөнгө
10 хөрөнгө
9 хөрөнгө
12 хөрөнгө
187 хөрөнгө
24 хөрөнгө
55 хөрөнгө
9 хөрөнгө
23 хөрөнгө
26 хөрөнгө
11 хөрөнгө
25 хөрөнгө
271 хөрөнгө
11 хөрөнгө
12 хөрөнгө
58 хөрөнгө
0 хөрөнгө
60 хөрөнгө
27 хөрөнгө
50 хөрөнгө
10 хөрөнгө