Зуучлалын төвүүд (39) Дэлгэрэнгүй үзэх
65,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-12-11     2 өрөө     43 мкв
186,930,000 ₮
Хан-уул
2019-12-11     2 өрөө     63 мкв
400,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-12-11     4 өрөө     150 мкв
8,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-12-11     700 мкв
38,600,000 ₮
Баянзүрх
2019-12-11     1 өрөө     30.88 мкв
125,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-12-11     2 өрөө     44 мкв
78,000,000 ₮
Баянгол
2019-12-11     2 өрөө     29 мкв
80,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-12-11     2 өрөө    
93,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-12-11     3 өрөө    
50,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-12-11     1 өрөө     34 мкв
40,767,500 ₮
Баянзүрх
2019-12-11     1 өрөө     35.45 мкв
98,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-12-11     3 өрөө     40 мкв
188,800 ₮
Хан-уул
2019-12-11     3 өрөө     73.3 мкв
318,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-12-11     3 өрөө     106 мкв
204,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-12-11     2 өрөө     68 мкв
155,541,500 ₮
Баянгол
2019-12-11     3 өрөө     107 мкв
110,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-12-11     2 өрөө     60.74 мкв
48,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-12-11     2 өрөө     30 мкв
Шинэ орон сууц
2,200,000 төг
Сүхбаатар дүүрэг
1,350,000 төг
Хан-уул дүүрэг
1,850,000 төг
Хан-уул дүүрэг
3,000,000 төг
Баянзүрх дүүрэг