1 ₮
Хан-уул
2018-03-26     2 өрөө    
290,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-08-18     4 өрөө     144 мкв
68,600,000 ₮
Баянзүрх
2018-08-18     2 өрөө     49 мкв
30,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-08-18     700 мкв
64,000,000 ₮
Баянгол
2018-08-17     2 өрөө     43 мкв
75,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-08-17     2 өрөө     50.3 мкв
1,400,000 ₮
Сүхбаатар
2018-08-17     2 өрөө     49 мкв
302,400,000 ₮
Чингэлтэй
2018-08-17     4 өрөө     126 мкв
75,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-08-17     2 өрөө     49 мкв
108,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-08-17     2 өрөө     47 мкв
1,400,000 ₮
Сүхбаатар
2018-08-17     2 өрөө     49 мкв
620,000,000 ₮
Хан-уул
2018-08-17     5 өрөө     160 мкв
130,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-08-17     6+ өрөө     440 мкв
340,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-08-17     5 өрөө     136 мкв
50,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-08-17     700 мкв
6,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-08-17     500 мкв
86,000,000 ₮
Баянгол
2018-08-17     2 өрөө     54 мкв
95,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-08-17     2 өрөө     67 мкв
85,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-08-17     2 өрөө     55 мкв
48,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-08-17     1 өрөө     39 мкв
45,000,000 ₮
Хан-уул
2018-08-17     1100 мкв
205,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-08-17     3 өрөө     83 мкв
242,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-08-17     4 өрөө     105 мкв
148,600,000 ₮
Хан-уул
2018-08-17     2 өрөө     74.3 мкв
114,492,500 ₮
Баянгол
2018-08-17     2 өрөө     56 мкв
155,320,000 ₮
Хан-уул
2018-08-17     3 өрөө     70.6 мкв
192,000,000 ₮
Хан-уул
2018-08-17     3 өрөө     96 мкв
675,000,000 ₮
Хан-уул
2018-08-17     270 мкв
144,100,000 ₮
Хан-уул
2018-08-17     2 өрөө     65.5 мкв
90,860,000 ₮
Сүхбаатар
2018-08-17     2 өрөө     51.92 мкв
170,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-08-17     4 өрөө     97.66 мкв
180,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-08-17     5000 мкв
900,000,000 ₮
Хан-уул
2018-08-17     10000 мкв
14,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-08-17     2100 мкв
1,220,000 ₮
Баянзүрх
2018-08-17     2 өрөө     56 мкв
650,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-08-17     700 мкв
122,000,000 ₮
Баянгол
2018-08-17     3 өрөө     66 мкв
255,800,000 ₮
Баянзүрх
2018-08-17     4 өрөө     127 мкв
800,000 ₮
Сүхбаатар
2018-08-17     2 өрөө     29 мкв
55,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-08-17     99.2 мкв
160,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-08-17     246.9 мкв
200,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-08-16     3 өрөө     100 мкв
230,000,000 ₮
Баянгол
2018-08-16     3 өрөө     110 мкв
72,150,000 ₮
Хан-уул
2018-08-16     2 өрөө     39 мкв
Зуучлалын төвүүд
18 хөрөнгө
10 хөрөнгө
200 хөрөнгө
3 хөрөнгө
9 хөрөнгө
6 хөрөнгө
11 хөрөнгө
11 хөрөнгө