214,500,000 ₮
Хан-уул
2018-12-06     3 өрөө     97.5 мкв
130,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-16     2 өрөө     45.6 мкв
192,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-16     3 өрөө     80 мкв
283,500,000 ₮
Хан-уул
2018-12-16     4 өрөө     105 мкв
82,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-16     2 өрөө     43 мкв
87,216,000 ₮
Хан-уул
2018-12-16     2 өрөө     55.2 мкв
130,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-12-16     2 өрөө     65.1 мкв
129,000,000 ₮
Баянгол
2018-12-16     4 өрөө     40 мкв
87,690,000 ₮
Хан-уул
2018-12-16     2 өрөө     55.5 мкв
68,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-12-16     2 өрөө     54 мкв
125,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-16     4 өрөө     49 мкв
390,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-16     4 өрөө     104 мкв
120,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-16     2 өрөө     52 мкв
70,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-12-16     2 өрөө     69 мкв
218,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-16     2 өрөө     92.8 мкв
209,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-16     3 өрөө     76 мкв
304,850,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-16     3 өрөө     87.1 мкв
99,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-12-16     2 өрөө     59 мкв
80,000,000 ₮
Баянгол
2018-12-16     2 өрөө     54 мкв
190,400,000 ₮
Хан-уул
2018-12-16     5 өрөө     112 мкв
3,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-16     4 өрөө     150 мкв
3,700,000 ₮
Хан-уул
2018-12-16     4 өрөө     160 мкв
2,900,000 ₮
Хан-уул
2018-12-16     5 өрөө     150 мкв
1,800,000 ₮
Хан-уул
2018-12-16     3 өрөө     120 мкв
3,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-16     3 өрөө     170 мкв
Зуучлалын төвүүд
6 хөрөнгө
10 хөрөнгө
9 хөрөнгө
12 хөрөнгө
187 хөрөнгө
25 хөрөнгө
55 хөрөнгө
31 хөрөнгө
23 хөрөнгө
26 хөрөнгө
10 хөрөнгө
25 хөрөнгө
271 хөрөнгө
11 хөрөнгө
12 хөрөнгө
58 хөрөнгө
19 хөрөнгө
60 хөрөнгө
28 хөрөнгө
50 хөрөнгө
10 хөрөнгө