Зуучлалын төвүүд (13) Дэлгэрэнгүй үзэх
Тохирох мэдээлэл байхгүй.
Шинэ орон сууц
2,300,000 төг
Хан-уул дүүрэг
2,700,000 төг
Баянзүрх дүүрэг
1,900,000 төг
Хан-уул дүүрэг
2,200,000 төг
Хан-уул дүүрэг
1,900,000 төг
Баянзүрх дүүрэг