Зуучлалын төвүүд (13) Дэлгэрэнгүй үзэх
Тохирох мэдээлэл байхгүй.
Шинэ орон сууц
1,200,000 төг
Баянгол дүүрэг
4,400,000 төг
Хан-уул дүүрэг
1,200,000 төг
Баянгол дүүрэг
1,800,000 төг
Баянзүрх дүүрэг
3,300,000 төг
Баянзүрх дүүрэг