Зуучлагч байгууллага:
Борлуулалтын албаны хаяг:
Ажлын утас:
 
Хуваалцах -
Тохирох мэдээлэл байхгүй.
Шинэ орон сууц
3,000,000 төг
Баянзүрх дүүрэг
1,350,000 төг
Хан-уул дүүрэг
1,000,000 төг
Баянгол дүүрэг
2,300,000 төг
Хан-уул дүүрэг