Зуучлалын төвүүд (39) Дэлгэрэнгүй үзэх
Тохирох мэдээлэл байхгүй.
Шинэ орон сууц
1,000,000 төг
Баянгол дүүрэг
3,400,000 төг
Хан-уул дүүрэг
1,980,000 төг
Сонгинохайрхан дүүрэг
2,300,000 төг
Хан-уул дүүрэг