1,192,800,000 ₮
Хан-уул
2019-09-18     4 өрөө     298.2 мкв
880,000,000 ₮
Хан-уул
2019-09-18     392 мкв
77,760,000 ₮
Баянзүрх
2019-09-18     2 өрөө     43.2 мкв
70,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-09-18     305 мкв
300,000,000 ₮
Хан-уул
2019-09-18     5 өрөө    
7,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-09-18     460 мкв
1,500,000 ₮
Сүхбаатар
2019-09-18     3 өрөө     85 мкв
108,300,000 ₮
Чингэлтэй
2019-09-18     2 өрөө    
172,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-09-18     4 өрөө     90 мкв
160,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-09-18     51.35 мкв
1,600,000 ₮
Хан-уул
2019-09-18     3 өрөө     115 мкв
2,100,000 ₮
Хан-уул
2019-09-18     3 өрөө     153 мкв
1,300,000 ₮
Баянзүрх
2019-09-18     3 өрөө     96 мкв
500,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-09-18     5 өрөө     185 мкв
65,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-09-18     2 өрөө     29 мкв
95,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-09-18     3 өрөө     75 мкв
2,200,000 ₮
Сүхбаатар
2019-09-18     3 өрөө     104 мкв
158,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-09-18     2 өрөө     61.66 мкв
69,000,000 ₮
Баянгол
2019-09-18     2 өрөө     50 мкв
5,000,000 ₮
Хан-уул
2019-09-18     4 өрөө     122 мкв
2,100,000 ₮
Хан-уул
2019-09-18     3 өрөө     153 мкв
129,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-09-18     3 өрөө     92.95 мкв
140,600,000 ₮
Хан-уул
2019-09-18     3 өрөө     74 мкв
3,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-09-18     220 мкв
75,000,000 ₮
Баянгол
2019-09-18     2 өрөө     43 мкв
Зуучлалын төвүүд (21)
24 хөрөнгө
10 хөрөнгө
3 хөрөнгө
2 хөрөнгө
20 хөрөнгө
27 хөрөнгө
9 хөрөнгө
2 хөрөнгө
219 хөрөнгө
0 хөрөнгө
31 хөрөнгө
53 хөрөнгө
0 хөрөнгө
77 хөрөнгө
29 хөрөнгө
20 хөрөнгө