80,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-07-22     2 өрөө     30 мкв
75,000,000 ₮
Баянгол
2019-07-22     2 өрөө     48 мкв
200,000,000 ₮
Чингэлтэй
2019-07-22     552 мкв
113,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-22     3 өрөө     66.58 мкв
85,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-22     2 өрөө     43.4 мкв
39,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-07-22     92 мкв
2,500,000 ₮
Хан-уул
2019-07-22     4 өрөө     179 мкв
80,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-22     15 мкв
38,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-22     1400 мкв
94,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-22     2 өрөө     52 мкв
86,000,000 ₮
Баянгол
2019-07-22     2 өрөө     54 мкв
480,000,000 ₮
Хан-уул
2019-07-22     4 өрөө     143 мкв
40,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-22     188 мкв
203,300,000 ₮
Хан-уул
2019-07-22     3 өрөө     101 мкв
1,500,000 ₮
Сүхбаатар
2019-07-22     2 өрөө     64 мкв
65,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-22     2 өрөө     37 мкв
300,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-07-22     3 өрөө     110 мкв
1,800,000 ₮
Сүхбаатар
2019-07-22     2 өрөө     45 мкв
55,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-07-22     1400 мкв
Зуучлалын төвүүд (19)
4 хөрөнгө
18 хөрөнгө
3 хөрөнгө
236 хөрөнгө
24 хөрөнгө
4 хөрөнгө
53 хөрөнгө
89 хөрөнгө
20 хөрөнгө
20 хөрөнгө
31 хөрөнгө
27 хөрөнгө
2 хөрөнгө
56 хөрөнгө
16 хөрөнгө