Зуучлагч байгууллага:
ruby properties
Борлуулалтын албаны хаяг:
Баянгол дүүрэг 1р хороо
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 3
Тохирох мэдээлэл байхгүй.
Шинэ орон сууц
2,300,000 төг
Хан-уул дүүрэг
3,300,000 төг
Баянзүрх дүүрэг
1,980,000 төг
Сонгинохайрхан дүүрэг
1,350,000 төг
Хан-уул дүүрэг