2,500,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-08-21     100 мкв
260,000,000 ₮
Хан-уул
2019-08-21     4 өрөө     131.19 мкв
80,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-08-21     3 өрөө     40 мкв
900,000 ₮
Чингэлтэй
2019-08-21     2 өрөө     64 мкв
57,000,000 ₮
Баянгол
2019-08-21     1 өрөө     40 мкв
1,500,000 ₮
Сүхбаатар
2019-08-21     3 өрөө     100 мкв
85,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-08-21     2 өрөө     50 мкв
48,000,000 ₮
Баянгол
2019-08-21     1 өрөө     28 мкв
1,200,000 ₮
Баянзүрх
2019-08-21     2 өрөө     96 мкв
1,400,000 ₮
Хан-уул
2019-08-21     3 өрөө     150 мкв
1,200,000 ₮
Чингэлтэй
2019-08-21     3 өрөө     90 мкв
3,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-08-21     4 өрөө     106 мкв
1,500,000 ₮
Баянгол
2019-08-21     3 өрөө     70 мкв
1,300,000 ₮
Баянзүрх
2019-08-21     3 өрөө     89 мкв
1,800,000 ₮
Сүхбаатар
2019-08-21     3 өрөө     139 мкв
108,600,000 ₮
Хан-уул
2019-08-21     2 өрөө     57.16 мкв
100,300,000 ₮
Баянгол
2019-08-21     2 өрөө     50.14 мкв
1,100,000 ₮
Сүхбаатар
2019-08-21     2 өрөө     50 мкв
2,500,000 ₮
Чингэлтэй
2019-08-21     4 өрөө     159 мкв
Зуучлалын төвүүд (19)
53 хөрөнгө
27 хөрөнгө
4 хөрөнгө
24 хөрөнгө
77 хөрөнгө
18 хөрөнгө
3 хөрөнгө
20 хөрөнгө
56 хөрөнгө
20 хөрөнгө
2 хөрөнгө
4 хөрөнгө
31 хөрөнгө
16 хөрөнгө
222 хөрөнгө