Зуучлагч байгууллага:
MGG Properties
Борлуулалтын албаны хаяг:
MGG Properties Оффис, 5-р давхар, Сөүлийн гудамж 7/1, 5-р хороолол /14251/, 2-р хороо, СБД
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 5
Тохирох мэдээлэл байхгүй.
Зуучлалын төвүүд (17)
17 хөрөнгө
5 хөрөнгө
425 хөрөнгө
19 хөрөнгө
84 хөрөнгө
18 хөрөнгө
10 хөрөнгө
159 хөрөнгө
24 хөрөнгө
0 хөрөнгө
31 хөрөнгө
18 хөрөнгө
20 хөрөнгө