Зуучлагч байгууллага:
PEACE PROPERTIES
Борлуулалтын албаны хаяг:
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 4-ХОРОО СҮЛД ТӨВ 604 ТООТ
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 2
350,000,000 ₮
Хан-уул
2019-02-15     3 өрөө     87.12 мкв
1,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-01-16     3 өрөө     100 мкв
240,000,000 ₮
Хан-уул
2019-01-16     4 өрөө     132 мкв
1,300,000 ₮
Хан-уул
2019-01-16     3 өрөө     100 мкв
700,000 ₮
Баянгол
2019-01-16     2 өрөө     45 мкв
140,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-01-16     3 өрөө     92.3 мкв
145,000,000 ₮
Хан-уул
2019-01-16     2 өрөө     60.5 мкв
240,000,000 ₮
Хан-уул
2019-01-16     4 өрөө     107 мкв
700,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-01-16     3 өрөө     48 мкв
1,200,000 ₮
Баянзүрх
2019-01-16     4 өрөө     96 мкв
800,000 ₮
Баянзүрх
2019-01-16     2 өрөө    
650,000 ₮
Баянзүрх
2019-01-16     2 өрөө     44 мкв
3,920,000 ₮
Баянзүрх
2019-01-16     196 мкв
460,000,000 ₮
Баянгол
2019-01-16     179 мкв
1,100,000 ₮
Чингэлтэй
2019-01-16     1 өрөө     40 мкв
68 ₮
Баянгол
2019-01-16     2 өрөө     38 мкв
1,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-01-16     2 өрөө     54 мкв
600,000 ₮
Баянзүрх
2019-01-16     2 өрөө    
1,800,000 ₮
Хан-уул
2019-01-16     2 өрөө     50 мкв
1,200,000 ₮
Баянзүрх
2019-01-16     3 өрөө     88 мкв
600,000 ₮
Сүхбаатар
2019-01-16     2 өрөө     45 мкв
850,000 ₮
Сүхбаатар
2019-01-16     3 өрөө     75 мкв
Зуучлалын төвүүд
14 хөрөнгө
11 хөрөнгө
28 хөрөнгө
14 хөрөнгө
15 хөрөнгө
88 хөрөнгө
263 хөрөнгө
17 хөрөнгө
15 хөрөнгө
219 хөрөнгө
51 хөрөнгө