Зуучлагч байгууллага:
Prime Зууч
Борлуулалтын албаны хаяг:
Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо Оюутны гудамж, Unity center 304 тоот
Ажлын утас:
170,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-22     3 өрөө     92 мкв
130,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-10-22     2 өрөө     61 мкв
157,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-19     3 өрөө     104 мкв
85,000,000 ₮
Баянгол
2018-10-16     2 өрөө     56 мкв
100,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-16     2 өрөө     46.07 мкв
270,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-10-16     2 өрөө     64 мкв
130,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-16     4 өрөө     60 мкв
112,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-12     3 өрөө     64 мкв
55,000,000 ₮
Дархан-уул
2018-10-12    
125,000,000 ₮
Баянгол
2018-10-09     3 өрөө     75 мкв
264,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-08     4 өрөө     110 мкв
280,000,000 ₮
Хан-уул
2018-10-02     2 өрөө     78 мкв
85,000,000 ₮
Баянгол
2018-10-01     3 өрөө     53 мкв
178,200,000 ₮
Баянгол
2018-10-01     4 өрөө     9896 мкв
160,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-09-29     3 өрөө     97 мкв
76,000,000 ₮
Баянгол
2018-09-29     2 өрөө     48 мкв
55,000,000 ₮
Багануур
2018-09-29     3 өрөө     40 мкв
55,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-09-29    
87,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-09-29     2 өрөө     40 мкв
330,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-09-29     3000 мкв
65,000,000 ₮
Төв
2018-09-29    
30,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-09-29    
585,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-09-29     150 мкв
680,000 ₮
Сүхбаатар
2018-09-29     2 өрөө     38 мкв
Зуучлалын төвүүд
48 хөрөнгө
25 хөрөнгө
8 хөрөнгө
51 хөрөнгө
10 хөрөнгө
76 хөрөнгө
13 хөрөнгө
291 хөрөнгө
2 хөрөнгө
14 хөрөнгө
29 хөрөнгө
18 хөрөнгө
35 хөрөнгө