Зуучлагч байгууллага:
Prime Зууч
Борлуулалтын албаны хаяг:
Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо Оюутны гудамж, Unity center 304 тоот
Ажлын утас:
Хуваалцах - 20
78,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     2 өрөө     47 мкв
130,000,000 ₮
Чингэлтэй
2019-02-16     2 өрөө     60.8 мкв
70,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-02-16     2 өрөө     61.2 мкв
280,000,000 ₮
Хан-уул
2019-02-16     2 өрөө     78 мкв
295,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     5 өрөө     140.66 мкв
1,250,000 ₮
Сүхбаатар
2019-02-16     3 өрөө     100 мкв
177,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     3 өрөө     90 мкв
80,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     2 өрөө     49 мкв
100,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     2 өрөө     67 мкв
370,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-02-16     125 мкв
206,010,000 ₮
Хан-уул
2019-02-16     3 өрөө     76.3 мкв
65,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     2 өрөө     38 мкв
115,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     3 өрөө     78 мкв
232,750,000 ₮
Хан-уул
2019-02-16     4 өрөө     133 мкв
130,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     2 өрөө     59.63 мкв
85,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     2 өрөө     47.15 мкв
264,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     4 өрөө     110 мкв
140,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     2 өрөө     73.47 мкв
87,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     2 өрөө     42 мкв
110,000,000 ₮
Хан-уул
2019-02-16     2 өрөө     46 мкв
80,000,000 ₮
Баянгол
2019-02-16     2 өрөө     56 мкв
525,000,000 ₮
Хан-уул
2019-02-16     4 өрөө     122 мкв
55,000,000 ₮
Дархан-уул
2019-02-16    
585,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-16     150 мкв
Зуучлалын төвүүд
14 хөрөнгө
11 хөрөнгө
28 хөрөнгө
14 хөрөнгө
15 хөрөнгө
88 хөрөнгө
263 хөрөнгө
17 хөрөнгө
15 хөрөнгө
219 хөрөнгө
51 хөрөнгө