Зуучлагч байгууллага:
Prime Зууч
Борлуулалтын албаны хаяг:
Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо Оюутны гудамж, Unity center 304 тоот
Ажлын утас:
Хуваалцах - 20
1,500,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-01     789 мкв
280,000,000 ₮
Хан-уул
2019-07-01     2 өрөө     78 мкв
200,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-01     4 өрөө     100 мкв
80,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-01     2 өрөө     49 мкв
140,000,000 ₮
Хан-уул
2019-07-01     2 өрөө     73 мкв
187,000,000 ₮
Баянгол
2019-07-01     2 өрөө     67 мкв
128,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-01     2 өрөө     75 мкв
370,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-07-01     125 мкв
65,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-01     2 өрөө     38 мкв
116,000,000 ₮
Чингэлтэй
2019-07-01     3 өрөө     59 мкв
232,750,000 ₮
Хан-уул
2019-07-01     4 өрөө     133 мкв
470,000,000 ₮
Хан-уул
2019-07-01     4 өрөө     140 мкв
220,000,000 ₮
Чингэлтэй
2019-07-01     2 өрөө     91 мкв
108,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-01     2 өрөө     63 мкв
264,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-01     4 өрөө     110 мкв
80,000,000 ₮
Баянгол
2019-07-01     2 өрөө     56 мкв
525,000,000 ₮
Хан-уул
2019-07-01     4 өрөө     122 мкв
55,000,000 ₮
Дархан-уул
2019-07-01    
30,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-07-01    
330,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-07-01     3000 мкв
55,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-07-01    
880,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-07-01     240 мкв
1,737,000,000 ₮
Хан-уул
2019-07-01     386 мкв
650,000,000 ₮
Чингэлтэй
2019-07-01     3 өрөө     122 мкв
Зуучлалын төвүүд (19)
53 хөрөнгө
27 хөрөнгө
4 хөрөнгө
24 хөрөнгө
77 хөрөнгө
18 хөрөнгө
3 хөрөнгө
20 хөрөнгө
56 хөрөнгө
20 хөрөнгө
2 хөрөнгө
4 хөрөнгө
31 хөрөнгө
16 хөрөнгө
222 хөрөнгө