Зуучлагч байгууллага:
Агула
Борлуулалтын албаны хаяг:
Чингэлтэй дүүрэг, 4р хороо, Бага тойруу, Цэцээ гүн 314
Ажлын утас:
Вэб сайт:
1,400,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-22     3 өрөө     75 мкв
315,000,000 ₮
Хан-уул
2018-10-22     3 өрөө     115 мкв
800,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-22     3 өрөө     50 мкв
82,500,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-22     2 өрөө     50 мкв
70,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-10-22     2 өрөө     50.14 мкв
1,500,000 ₮
Чингэлтэй
2018-10-22     3 өрөө     93 мкв
800,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-15     2 өрөө     41 мкв
750,000 ₮
Чингэлтэй
2018-10-15     2 өрөө     41 мкв
800,000 ₮
Баянгол
2018-10-08     2 өрөө     53 мкв
1,300,000 ₮
Баянгол
2018-10-08     3 өрөө     77 мкв
3,500,000 ₮
Хан-уул
2018-10-08     5 өрөө     172 мкв
5,000,000 ₮
Хан-уул
2018-10-08     4 өрөө     122 мкв
2,000,000 ₮
Хан-уул
2018-10-08     2 өрөө     39 мкв
1,100,000 ₮
Сүхбаатар
2018-10-08     2 өрөө     71 мкв
850,000 ₮
Баянгол
2018-10-08     2 өрөө     70 мкв
1,200,000 ₮
Чингэлтэй
2018-10-08     2 өрөө     91 мкв
122,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-10-08     2 өрөө     57.4 мкв
1,800,000 ₮
Чингэлтэй
2018-10-08     3 өрөө     70 мкв
1,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-08     2 өрөө     45 мкв
1,100,000 ₮
Чингэлтэй
2018-10-08     3 өрөө     71 мкв
1
Зуучлалын төвүүд
48 хөрөнгө
25 хөрөнгө
8 хөрөнгө
51 хөрөнгө
10 хөрөнгө
76 хөрөнгө
13 хөрөнгө
291 хөрөнгө
2 хөрөнгө
14 хөрөнгө
29 хөрөнгө
18 хөрөнгө
35 хөрөнгө