Зуучлагч байгууллага:
GK Development LLC
Борлуулалтын албаны хаяг:
УБ, СБД, Соёл амралтын олимпик гудамж, Цэнтрум төв 502 тоот.
Ажлын утас:
77040104    
Вэб сайт:
Хуваалцах - 2
138,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-10     5 өрөө     96 мкв
199,200,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-10     3 өрөө     83 мкв
50,094,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-10     2 өрөө     45.54 мкв
403,200,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-10     3 өрөө     112 мкв
108,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-10     2 өрөө     50.65 мкв
135,050,000 ₮
Хан-уул
2018-12-10     3 өрөө     73 мкв
95,700,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-10     2 өрөө     66 мкв
11,347,200 ₮
Хан-уул
2018-12-10     2 өрөө     70.92 мкв
187,200,000 ₮
Хан-уул
2018-12-10     3 өрөө     104 мкв
950,000,000 ₮
Баянгол
2018-12-10     540 мкв
1,400,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-10     5 өрөө     244.79 мкв
438,520,000 ₮
Хан-уул
2018-12-10     3 өрөө     115.4 мкв
567,800,000 ₮
Хан-уул
2018-12-10     4 өрөө     167 мкв
12,000 ₮
Хан-уул
2018-12-10     1200 мкв
136,500,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-10     2 өрөө     65 мкв
186,120,000 ₮
Хан-уул
2018-12-10     2 өрөө     103.4 мкв
950,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-10     220 мкв
282,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-10     4 өрөө     120 мкв
950,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-10     380 мкв
7,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-12-10     2000 мкв
475,200,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-10     4 өрөө     158.4 мкв
Зуучлалын төвүүд
6 хөрөнгө
10 хөрөнгө
9 хөрөнгө
12 хөрөнгө
187 хөрөнгө
24 хөрөнгө
55 хөрөнгө
9 хөрөнгө
23 хөрөнгө
26 хөрөнгө
11 хөрөнгө
25 хөрөнгө
271 хөрөнгө
11 хөрөнгө
12 хөрөнгө
58 хөрөнгө
0 хөрөнгө
60 хөрөнгө
27 хөрөнгө
50 хөрөнгө
10 хөрөнгө