Зуучлагч байгууллага:
GK Development LLC
Борлуулалтын албаны хаяг:
УБ, СБД, Соёл амралтын олимпик гудамж, Цэнтрум төв 502 тоот.
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 6
Тохирох мэдээлэл байхгүй.
Зуучлалын төвүүд (17)
17 хөрөнгө
5 хөрөнгө
425 хөрөнгө
19 хөрөнгө
84 хөрөнгө
18 хөрөнгө
10 хөрөнгө
159 хөрөнгө
24 хөрөнгө
0 хөрөнгө
31 хөрөнгө
18 хөрөнгө
20 хөрөнгө