Зуучлагч байгууллага:
GK Development LLC
Борлуулалтын албаны хаяг:
УБ, СБД, Соёл амралтын олимпик гудамж, Цэнтрум төв 502 тоот.
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 6
Тохирох мэдээлэл байхгүй.
Зуучлалын төвүүд
14 хөрөнгө
11 хөрөнгө
28 хөрөнгө
14 хөрөнгө
15 хөрөнгө
88 хөрөнгө
263 хөрөнгө
17 хөрөнгө
15 хөрөнгө
219 хөрөнгө
51 хөрөнгө