Зуучлагч байгууллага:
И-Түрээс
Борлуулалтын албаны хаяг:
УБ, Сүхбаатар дүүрэг, 2р хороо, 220 мянгат, 28-10 тоот
Ажлын утас:
Вэб сайт:
1,300,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     4 өрөө    
850,000 ₮
Чингэлтэй
2018-07-27     2 өрөө    
1,500,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     3 өрөө    
1,100,000 ₮
Сүхбаатар
2018-07-27     3 өрөө    
700,000 ₮
Сүхбаатар
2018-07-27     3 өрөө    
800,000 ₮
Сүхбаатар
2018-07-27     2 өрөө    
800,000 ₮
Баянзүрх
2018-07-27     3 өрөө    
450,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     2 өрөө    
2,400,000 ₮
Сүхбаатар
2018-07-27     3 өрөө    
700,000 ₮
Сүхбаатар
2018-07-27     3 өрөө    
800,000 ₮
Сүхбаатар
2018-07-27     2 өрөө    
650,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     3 өрөө    
600,000 ₮
Баянзүрх
2018-07-27     2 өрөө    
400,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-07-27     4 өрөө    
55,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-07-27     1 өрөө    
90,000,000 ₮
Баянгол
2018-07-27     3 өрөө    
140,000,000 ₮
Баянгол
2018-07-27     3 өрөө    
160,000,000 ₮
Баянгол
2018-07-27     5 өрөө    
180,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-07-27     2 өрөө    
294,000,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     4 өрөө    
366,000,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     5 өрөө    
179,660,000 ₮
Баянгол
2018-07-27     2 өрөө    
250,000,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     4 өрөө    
196,800,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     4 өрөө    
85,000,000 ₮
Баянгол
2018-07-27     2 өрөө    
55,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-07-27     1 өрөө    
97,300,000 ₮
Чингэлтэй
2018-07-27     2 өрөө    
120,000,000 ₮
Баянгол
2018-07-27     3 өрөө     70 мкв
209,000,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     4 өрөө     110 мкв
61,141,470 ₮
Сонгинохайрхан
2018-07-27     2 өрөө     47.03 мкв
115,200,000 ₮
Баянгол
2018-07-27     2 өрөө     64 мкв
64,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-07-27     3 өрөө     48 мкв
600,000,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     3 өрөө     153 мкв
200,000,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     4 өрөө     127.9 мкв
45,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-07-27     1 өрөө     39 мкв
350,000,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     4 өрөө     140 мкв
86,000,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     3 өрөө     54.5 мкв
525,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-07-27     5 өрөө     210 мкв
45,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-07-27     2 өрөө     26.8 мкв
300,800,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     3 өрөө     94 мкв
79,500,000 ₮
Баянгол
2018-07-27     2 өрөө     53 мкв
55,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-07-27     1 өрөө     31 мкв
177,540,000 ₮
Хан-уул
2018-07-27     3 өрөө     80 мкв
165,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-07-27     3 өрөө     110 мкв
157,920,000 ₮
Баянзүрх
2018-07-27     2 өрөө     75.2 мкв
220,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-07-27     3 өрөө     91.55 мкв
Зуучлалын төвүүд
18 хөрөнгө
10 хөрөнгө
200 хөрөнгө
3 хөрөнгө
9 хөрөнгө
6 хөрөнгө
11 хөрөнгө
11 хөрөнгө