Зуучлагч байгууллага:
И-Түрээс
Борлуулалтын албаны хаяг:
УБ, Сүхбаатар дүүрэг, 2р хороо, 220 мянгат, 28-10 тоот
Ажлын утас:
Вэб сайт:
366,000,000 ₮
Хан-уул
2018-06-18     5 өрөө    
179,660,000 ₮
Баянгол
2018-06-18     2 өрөө    
250,000,000 ₮
Хан-уул
2018-06-18     4 өрөө    
210,000,000 ₮
Баянгол
2018-06-18     4 өрөө    
196,800,000 ₮
Хан-уул
2018-06-18     4 өрөө    
85,000,000 ₮
Баянгол
2018-06-18     2 өрөө    
85,000,000 ₮
Баянгол
2018-06-18     2 өрөө    
55,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-06-18     1 өрөө    
97,300,000 ₮
Чингэлтэй
2018-06-18     2 өрөө    
120,000,000 ₮
Баянгол
2018-06-18     3 өрөө     70 мкв
209,000,000 ₮
Хан-уул
2018-06-15     4 өрөө     110 мкв
61,141,470 ₮
Сонгинохайрхан
2018-06-15     2 өрөө     47.03 мкв
72,740,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-06-15     2 өрөө     53.88 мкв
115,200,000 ₮
Баянгол
2018-06-13     2 өрөө     64 мкв
64,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-06-13     3 өрөө     48 мкв
600,000,000 ₮
Хан-уул
2018-06-13     3 өрөө     153 мкв
200,000,000 ₮
Хан-уул
2018-06-13     4 өрөө     127.9 мкв
45,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-06-13     1 өрөө     39 мкв
350,000,000 ₮
Хан-уул
2018-06-11     4 өрөө     140 мкв
86,000,000 ₮
Хан-уул
2018-06-11     3 өрөө     54.5 мкв
217,360,000 ₮
Баянзүрх
2018-06-11     3 өрөө     98.8 мкв
525,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-06-11     5 өрөө     210 мкв
45,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-06-11     2 өрөө     26.8 мкв
300,800,000 ₮
Хан-уул
2018-06-11     3 өрөө     94 мкв
79,500,000 ₮
Баянгол
2018-06-06     2 өрөө     53 мкв
55,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-06-06     1 өрөө     31 мкв
177,540,000 ₮
Хан-уул
2018-06-06     3 өрөө     80 мкв
130,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-06-06     3 өрөө     89.33 мкв
165,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-06-06     3 өрөө     110 мкв
157,920,000 ₮
Баянзүрх
2018-06-06     2 өрөө     75.2 мкв
220,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-06-06     3 өрөө     91.55 мкв
100,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-06-06     3 өрөө     75 мкв
179,200,000 ₮
Хан-уул
2018-06-06     4 өрөө     112 мкв
90,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-06-06     3 өрөө     40 мкв
85,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-06-05     2 өрөө     44.5 мкв
178,600,000 ₮
Сүхбаатар
2018-06-05     3 өрөө     94 мкв
287,600,000 ₮
Баянзүрх
2018-06-05     4 өрөө     143.8 мкв
98,000,000 ₮
Баянгол
2018-06-04     3 өрөө     42 мкв
216,000,000 ₮
Хан-уул
2018-06-04     4 өрөө     135 мкв
110,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-06-04     2 өрөө     50 мкв
63,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-06-04     2 өрөө     30 мкв
115,000,000 ₮
Баянгол
2018-06-04     3 өрөө     70 мкв
45,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-06-04     1 өрөө     26 мкв
150,000,000 ₮
Хан-уул
2018-06-04     2 өрөө     75 мкв
65,000,000 ₮
Баянгол
2018-06-04     1 өрөө     37.3 мкв
90,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-06-04     2 өрөө     57 мкв
216,000,000 ₮
Баянгол
2018-06-04     4 өрөө     146.5 мкв
74,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-06-04     1 өрөө     37.63 мкв