Зуучлагч байгууллага:
И-Түрээс
Борлуулалтын албаны хаяг:
УБ, Сүхбаатар дүүрэг, 2р хороо, 220 мянгат, 28-10 тоот
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 22
1,192,800,000 ₮
Хан-уул
2019-08-12     4 өрөө     298.2 мкв
880,000,000 ₮
Хан-уул
2019-08-12     392 мкв
70,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-08-12     305 мкв
300,000,000 ₮
Хан-уул
2019-08-12     5 өрөө    
1,200,000 ₮
Баянзүрх
2019-08-12     3 өрөө     100 мкв
7,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-08-12     460 мкв
1,500,000 ₮
Сүхбаатар
2019-08-12     3 өрөө     85 мкв
1,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-08-12     2 өрөө     50 мкв
108,300,000 ₮
Чингэлтэй
2019-08-12     2 өрөө    
2,000,000 ₮
Хан-уул
2019-08-12     3 өрөө     115 мкв
2,100,000 ₮
Хан-уул
2019-08-12     3 өрөө     153 мкв
274,700,000 ₮
Хан-уул
2019-08-12     4 өрөө     144.6 мкв
1,300,000 ₮
Баянзүрх
2019-08-12     3 өрөө     96 мкв
500,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-08-12     5 өрөө     185 мкв
2,200,000 ₮
Сүхбаатар
2019-08-12     3 өрөө     104 мкв
158,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-08-12     2 өрөө     61.66 мкв
69,000,000 ₮
Баянгол
2019-08-12     2 өрөө     50 мкв
5,000,000 ₮
Хан-уул
2019-08-12     4 өрөө     122 мкв
2,100,000 ₮
Хан-уул
2019-08-12     3 өрөө     153 мкв
129,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-08-12     3 өрөө     92.95 мкв
140,600,000 ₮
Хан-уул
2019-08-12     3 өрөө     74 мкв
3,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-08-12     220 мкв
75,000,000 ₮
Баянгол
2019-08-12     2 өрөө     43 мкв
3,000,000 ₮
Чингэлтэй
2019-08-12     6+ өрөө     220 мкв
1,300,000 ₮
Хан-уул
2019-08-12     3 өрөө     113 мкв
Зуучлалын төвүүд (19)
53 хөрөнгө
27 хөрөнгө
4 хөрөнгө
24 хөрөнгө
77 хөрөнгө
18 хөрөнгө
3 хөрөнгө
20 хөрөнгө
56 хөрөнгө
20 хөрөнгө
2 хөрөнгө
4 хөрөнгө
31 хөрөнгө
16 хөрөнгө
222 хөрөнгө