Зуучлагч байгууллага:
И-Түрээс
Борлуулалтын албаны хаяг:
УБ, Сүхбаатар дүүрэг, 2р хороо, 220 мянгат, 28-10 тоот
Ажлын утас:
Вэб сайт:
1,600,000 ₮
Чингэлтэй
2018-10-23     3 өрөө     90 мкв
81,600,000 ₮
Хан-уул
2018-10-23     2 өрөө     48 мкв
171,000,000 ₮
Чингэлтэй
2018-10-23     4 өрөө     110 мкв
214,200,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-23     3 өрөө     102 мкв
1,100,000 ₮
Хан-уул
2018-10-23     3 өрөө    
1,400,000 ₮
Сүхбаатар
2018-10-23     3 өрөө     73 мкв
1,100,000 ₮
Сүхбаатар
2018-10-23     3 өрөө    
2,400,000 ₮
Сүхбаатар
2018-10-23     3 өрөө    
315,000,000 ₮
Хан-уул
2018-10-23     4 өрөө     99 мкв
55,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-23     1 өрөө    
400,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-23     4 өрөө    
264,600,000 ₮
Хан-уул
2018-10-23     4 өрөө    
136,500,000 ₮
Баянгол
2018-10-23     4 өрөө    
4,500,000 ₮
Хан-уул
2018-10-23     4 өрөө    
2,400,000 ₮
Сүхбаатар
2018-10-23     3 өрөө    
1,500,000 ₮
Хан-уул
2018-10-23     4 өрөө    
6,500,000 ₮
Хан-уул
2018-10-23     4 өрөө     138 мкв
850,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-23     3 өрөө    
1,200 ₮
Сүхбаатар
2018-10-23     3 өрөө    
1,500,000 ₮
Хан-уул
2018-10-23     3 өрөө    
4,000,000 ₮
Хан-уул
2018-10-23     3 өрөө    
6,000,000 ₮
Хан-уул
2018-10-23     4 өрөө    
3,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-10-23     4 өрөө    
68,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-10-23     2 өрөө     50 мкв
Зуучлалын төвүүд
48 хөрөнгө
25 хөрөнгө
8 хөрөнгө
51 хөрөнгө
10 хөрөнгө
76 хөрөнгө
13 хөрөнгө
291 хөрөнгө
2 хөрөнгө
14 хөрөнгө
29 хөрөнгө
18 хөрөнгө
35 хөрөнгө