Зуучлагч байгууллага:
MonReal
Борлуулалтын албаны хаяг:
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Юнион бюлдинг 407
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 15
1,200,000,000 ₮
Хан-уул
2019-08-09     405 мкв
1,300,000 ₮
Баянзүрх
2019-08-09     3 өрөө     68 мкв
152,000,000 ₮
Баянгол
2019-08-09     4 өрөө     95 мкв
98,000,000 ₮
Баянгол
2019-08-09     2 өрөө     53 мкв
255,000,000 ₮
Хан-уул
2019-08-09     3 өрөө     119.6 мкв
430,000,000 ₮
Хан-уул
2019-08-09     188 мкв
110,000,000 ₮
Баянгол
2019-08-09     4 өрөө     90 мкв
2,600,000 ₮
Хан-уул
2019-08-09     4 өрөө     126 мкв
510,000,000 ₮
Хан-уул
2019-08-09     4 өрөө     147.9 мкв
800,000 ₮
Баянзүрх
2019-08-09     2 өрөө     35 мкв
700,000 ₮
Хан-уул
2019-08-09     2 өрөө     40 мкв
600,000 ₮
Баянзүрх
2019-08-09     2 өрөө     50 мкв
1,300,000 ₮
Чингэлтэй
2019-08-09     3 өрөө     63 мкв
1,200,000 ₮
Баянзүрх
2019-08-09     2 өрөө     96 мкв
2,500,000 ₮
Хан-уул
2019-08-09     3 өрөө     104 мкв
Зуучлалын төвүүд (19)
53 хөрөнгө
27 хөрөнгө
4 хөрөнгө
24 хөрөнгө
77 хөрөнгө
18 хөрөнгө
3 хөрөнгө
20 хөрөнгө
56 хөрөнгө
20 хөрөнгө
2 хөрөнгө
4 хөрөнгө
31 хөрөнгө
16 хөрөнгө
222 хөрөнгө