Зуучлагч байгууллага:
Мандал мд
Борлуулалтын албаны хаяг:
Сонор плаза 603тоот
Ажлын утас:
Хуваалцах - 0
70,000,000 ₮
Баянгол
2018-12-17     2 өрөө     50 мкв
68,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     1 өрөө     43 мкв
51,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     1 өрөө     32 мкв
58,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     2 өрөө     39 мкв
57,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     2 өрөө     31 мкв
82,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     3 өрөө     70 мкв
950,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     2 өрөө     58 мкв
150,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-17     700 мкв
63,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2018-12-17     3 өрөө     60 мкв
55 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     1 өрөө     32 мкв
25,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     700 мкв
3,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-17     6+ өрөө     300 мкв
50 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     1 өрөө     31 мкв
55 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     1 өрөө     37 мкв
77,550,000 ₮
Баянгол
2018-12-17     2 өрөө     47 мкв
10,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     3 өрөө     102 мкв
1,100,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     3 өрөө     100 мкв
76,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     2 өрөө     42 мкв
304,950,000 ₮
Хан-уул
2018-12-15     4 өрөө     107 мкв
3,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-15     30 мкв
58,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-15     1 өрөө     36 мкв
1
Зуучлалын төвүүд
6 хөрөнгө
10 хөрөнгө
9 хөрөнгө
12 хөрөнгө
187 хөрөнгө
24 хөрөнгө
55 хөрөнгө
9 хөрөнгө
23 хөрөнгө
26 хөрөнгө
11 хөрөнгө
25 хөрөнгө
271 хөрөнгө
11 хөрөнгө
12 хөрөнгө
58 хөрөнгө
0 хөрөнгө
60 хөрөнгө
27 хөрөнгө
50 хөрөнгө
10 хөрөнгө