Зуучлагч байгууллага:
UAproperties
Борлуулалтын албаны хаяг:
Сүхбаатар дүүрэг. 1-р хороо. Аюуд таур 1304 тоот.
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 15
390,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-04-15     275 мкв
1,699,500,000 ₮
Хан-уул
2019-04-15     5 өрөө     309 мкв
6,500,000 ₮
Сүхбаатар
2019-04-15     3 өрөө     97 мкв
201,685,000 ₮
Баянзүрх
2019-04-15     3 өрөө     73340 мкв
390,000,000 ₮
Хан-уул
2019-04-15     3 өрөө     156 мкв
172,380,000 ₮
Баянгол
2019-04-15     3 өрөө     88 мкв
5,500,000 ₮
Хан-уул
2019-04-15     4 өрөө     122 мкв
4,500,000 ₮
Хан-уул
2019-04-15     3 өрөө     127 мкв
97,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-04-15     2 өрөө     61910 мкв
6,500,000 ₮
Хан-уул
2019-04-15     5 өрөө     242 мкв
3,000,000,000 ₮
Хан-уул
2019-04-15     365 мкв
298,410,000 ₮
Хан-уул
2019-04-15     4 өрөө     99470 мкв
392,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-04-15     3 өрөө     145 мкв
138,000,000 ₮
Хан-уул
2019-04-15     3 өрөө     90 мкв
123,000,000 ₮
Хан-уул
2019-04-15     3 өрөө     77 мкв
1,800,000,000 ₮
Хан-уул
2019-04-15     440 мкв
6,500,000 ₮
Хан-уул
2019-04-15     4 өрөө     187 мкв
210,800,000 ₮
Хан-уул
2019-04-15     4 өрөө     124 мкв
180,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-04-15     40 мкв
275,575,000 ₮
Баянзүрх
2019-04-15     3 өрөө     110.23 мкв
1
Зуучлалын төвүүд (19)
53 хөрөнгө
27 хөрөнгө
4 хөрөнгө
24 хөрөнгө
77 хөрөнгө
18 хөрөнгө
3 хөрөнгө
20 хөрөнгө
56 хөрөнгө
20 хөрөнгө
2 хөрөнгө
4 хөрөнгө
31 хөрөнгө
16 хөрөнгө
222 хөрөнгө