Зуучлагч байгууллага:
UAproperties
Борлуулалтын албаны хаяг:
Сүхбаатар дүүрэг. 1-р хороо. Аюуд таур 1304 тоот.
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 15
966,000 ₮
Сүхбаатар
2019-02-12     42 мкв
671,000,000 ₮
Хан-уул
2019-02-12     4 өрөө     122 мкв
4,357,500,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-12     354 мкв
399,000,000 ₮
Баянгол
2019-02-12     175 мкв
1,699,500,000 ₮
Хан-уул
2019-02-12     5 өрөө     309 мкв
159,950,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-12     4 өрөө     91.4 мкв
6,500,000 ₮
Сүхбаатар
2019-02-12     3 өрөө     97 мкв
201,685,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-12     3 өрөө     73340 мкв
390,000,000 ₮
Хан-уул
2019-02-12     3 өрөө     156 мкв
192,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-12     3 өрөө     83 мкв
172,380,000 ₮
Баянгол
2019-02-12     3 өрөө     88 мкв
5,500,000 ₮
Хан-уул
2019-02-12     4 өрөө     122 мкв
4,500,000 ₮
Хан-уул
2019-02-12     3 өрөө     127 мкв
97,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-02-12     2 өрөө     61910 мкв
6,500,000 ₮
Хан-уул
2019-02-12     5 өрөө     242 мкв
3,000,000,000 ₮
Хан-уул
2019-02-12     365 мкв
298,410,000 ₮
Хан-уул
2019-02-12     4 өрөө     99470 мкв
392,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-02-12     3 өрөө     145 мкв
138,000,000 ₮
Хан-уул
2019-02-12     3 өрөө     90 мкв
123,000,000 ₮
Хан-уул
2019-02-12     3 өрөө     77 мкв
Зуучлалын төвүүд
14 хөрөнгө
11 хөрөнгө
28 хөрөнгө
14 хөрөнгө
15 хөрөнгө
88 хөрөнгө
263 хөрөнгө
17 хөрөнгө
15 хөрөнгө
219 хөрөнгө
51 хөрөнгө