Зуучлагч байгууллага:
СЭРГЭЛЭН ЗУУЧ
Борлуулалтын албаны хаяг:
Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг DHL office 604
Ажлын утас:
Хуваалцах - 1
95,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     2 өрөө     67 мкв
4,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     6+ өрөө    
100,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     3 өрөө     70 мкв
103,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     2 өрөө     67 мкв
1,500,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-17     3 өрөө     67 мкв
2,600,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     4 өрөө     135 мкв
4,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-17     4 өрөө     160 мкв
1,700,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     3 өрөө     70 мкв
205,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     4 өрөө     120 мкв
400,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     4 өрөө     135 мкв
4,500,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     4 өрөө     202 мкв
3,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-17     3 өрөө     124 мкв
2,500,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     3 өрөө     93 мкв
2,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     3 өрөө     100 мкв
6,400,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     5 өрөө     360 мкв
2,200,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     4 өрөө     150 мкв
900,000,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     4 өрөө     208 мкв
4,000,000 ₮
Баянзүрх
2018-12-17     5 өрөө     220 мкв
3,500,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     3 өрөө     135 мкв
2,500,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     3 өрөө     95 мкв
483,600,000 ₮
Сүхбаатар
2018-12-17     4 өрөө     156 мкв
3,500,000 ₮
Хан-уул
2018-12-17     3 өрөө     175 мкв
Зуучлалын төвүүд
6 хөрөнгө
10 хөрөнгө
9 хөрөнгө
12 хөрөнгө
187 хөрөнгө
24 хөрөнгө
55 хөрөнгө
9 хөрөнгө
23 хөрөнгө
26 хөрөнгө
11 хөрөнгө
25 хөрөнгө
271 хөрөнгө
11 хөрөнгө
12 хөрөнгө
58 хөрөнгө
0 хөрөнгө
60 хөрөнгө
27 хөрөнгө
50 хөрөнгө
10 хөрөнгө