Зуучлагч байгууллага:
Үйлс агентлаг
Борлуулалтын албаны хаяг:
Үйлс агентлаг. Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 1-р дөчин мянгат, 1-р байр, 8 тоот
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 2
275,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-11-12     3 өрөө     86 мкв
185,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-11-12     3 өрөө     93 мкв
370,000,000 ₮
Хан-уул
2018-11-12     3 өрөө     115 мкв
615,000,000 ₮
Хан-уул
2018-11-12     3 өрөө     134 мкв
1,100,000,000 ₮
Хан-уул
2018-11-12     5 өрөө     201 мкв
270,000,000 ₮
Хан-уул
2018-11-08     4 өрөө     134 мкв
250,000,000 ₮
Сүхбаатар
2018-11-08     4 өрөө     104 мкв
215,000,000 ₮
Хан-уул
2018-05-08     3 өрөө     67.26 мкв
1
Зуучлалын төвүүд
6 хөрөнгө
10 хөрөнгө
9 хөрөнгө
12 хөрөнгө
187 хөрөнгө
24 хөрөнгө
55 хөрөнгө
9 хөрөнгө
23 хөрөнгө
26 хөрөнгө
11 хөрөнгө
25 хөрөнгө
271 хөрөнгө
11 хөрөнгө
12 хөрөнгө
58 хөрөнгө
0 хөрөнгө
60 хөрөнгө
27 хөрөнгө
50 хөрөнгө
10 хөрөнгө