Зуучлагч байгууллага:
ruby properties
Борлуулалтын албаны хаяг:
Баянгол дүүрэг 1р хороо
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 3
Тохирох мэдээлэл байхгүй.
Шинэ орон сууц
1,980,000 төг
Сонгинохайрхан дүүрэг
2,200,000 төг
Сүхбаатар дүүрэг
1,800,000 төг
Баянзүрх дүүрэг
2,300,000 төг
Хан-уул дүүрэг
4,400,000 төг
Хан-уул дүүрэг