Зуучлагч байгууллага:
ruby properties
Борлуулалтын албаны хаяг:
Баянгол дүүрэг 1р хороо
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 0
52,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-05-21     1 өрөө     31.9 мкв
500,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-05-21     3350 мкв
70,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-05-21     2 өрөө     44.1 мкв
117,750,000 ₮
Хан-уул
2019-05-21     3 өрөө     78.5 мкв
160,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-05-21     4 өрөө     87 мкв
80,000,000 ₮
Баянгол
2019-05-21     2 өрөө     43.16 мкв
55,000,000 ₮
Төв
2019-05-21     2 өрөө     58 мкв
82,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-05-21     2 өрөө     49.21 мкв
112,700,000 ₮
Сүхбаатар
2019-05-21     2 өрөө     49 мкв
1
Зуучлалын төвүүд (17)
17 хөрөнгө
5 хөрөнгө
425 хөрөнгө
19 хөрөнгө
84 хөрөнгө
18 хөрөнгө
10 хөрөнгө
159 хөрөнгө
24 хөрөнгө
0 хөрөнгө
31 хөрөнгө
18 хөрөнгө
20 хөрөнгө