Зуучлагч байгууллага:
ruby properties
Борлуулалтын албаны хаяг:
Баянгол дүүрэг 1р хороо
Ажлын утас:
Вэб сайт:
Хуваалцах - 3
164,000,000 ₮
Хан-уул
2019-07-04     3 өрөө     73 мкв
850,000,000 ₮
Хан-уул
2019-07-04     419 мкв
108,300,000 ₮
Хан-уул
2019-07-04     2 өрөө     57 мкв
110,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-06-28     3 өрөө     67.4 мкв
1 ₮
Хан-уул
2019-06-28     2 өрөө     87.5 мкв
1 ₮
Баянгол
2019-06-28     2 өрөө     64.5 мкв
125,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-06-28     3 өрөө     80 мкв
83,000,000 ₮
Баянгол
2019-06-28     2 өрөө     53 мкв
100,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-06-28     2 өрөө     47.09 мкв
108,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-06-27     3 өрөө     66.26 мкв
90,000,000 ₮
Хан-уул
2019-06-27     2 өрөө     49 мкв
115,000,000 ₮
Баянгол
2019-06-27     2 өрөө     53.56 мкв
556,000,000 ₮
Сүхбаатар
2019-06-27     4 өрөө     242 мкв
380,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-06-27     640 мкв
2,300,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-06-27     1650 мкв
68,000,000 ₮
Баянгол
2019-06-27     1 өрөө     35 мкв
110,000,000 ₮
Баянгол
2019-06-27     2 өрөө     77 мкв
100,000,000 ₮
Баянгол
2019-06-27     2 өрөө     69.22 мкв
85,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-06-27     2 өрөө     69.95 мкв
75,000,000 ₮
Сонгинохайрхан
2019-06-27     3 өрөө     40 мкв
177,000,000 ₮
Хан-уул
2019-06-27     2 өрөө     92.8 мкв
120,000,000 ₮
Баянгол
2019-06-27     2 өрөө     60.6 мкв
105,000,000 ₮
Баянзүрх
2019-06-27     3 өрөө     70 мкв
86,700,000 ₮
Хан-уул
2019-06-27     2 өрөө     51 мкв
76,500,000 ₮
Хан-уул
2019-06-27     2 өрөө     51 мкв
Зуучлалын төвүүд (21)
24 хөрөнгө
10 хөрөнгө
3 хөрөнгө
2 хөрөнгө
20 хөрөнгө
27 хөрөнгө
9 хөрөнгө
2 хөрөнгө
219 хөрөнгө
0 хөрөнгө
31 хөрөнгө
53 хөрөнгө
0 хөрөнгө
77 хөрөнгө
29 хөрөнгө
20 хөрөнгө