Утас:

Тохирох мэдээлэл байхгүй.
Шинэ орон сууц
1,900,000 төг
Хан-уул дүүрэг
2,950,000 төг
Баянзүрх дүүрэг
2,200,000 төг
Сүхбаатар дүүрэг
2,200,000 төг
Хан-уул дүүрэг
1,980,000 төг
Сонгинохайрхан дүүрэг