Утас:

Тохирох мэдээлэл байхгүй.
Шинэ орон сууц
1,150,000 төг
Сонгинохайрхан дүүрэг
1,980,000 төг
Сонгинохайрхан дүүрэг
3,300,000 төг
Баянзүрх дүүрэг
1,750,000 төг
Хан-уул дүүрэг