Утас:

Тохирох мэдээлэл байхгүй.
Шинэ орон сууц
2,300,000 төг
Хан-уул дүүрэг
3,300,000 төг
Баянзүрх дүүрэг
1,900,000 төг
Баянзүрх дүүрэг
4,400,000 төг
Хан-уул дүүрэг